Klik hier om een container te bestellen'Klik hier om een container te bestellen'
ASBESTVERWIJDERING
 
• Mutatiewoningen
• Verzorgen aanvraag sloopvergunning   
• Verzorgen asbestinventarisatie volgens SC540  
• Meldingen aan officiële instanties    
• Afvoeren en storten van asbest
• Verhuur DTA- ers
• Asbestophaaldienst (gemeente)
• Calamiteiten-service
Bekijk hier onze certificaten:
ISO 9001
VCA*
SC530
 
 
Het verwijderen van asbest is een specialistische taak die aan vele wettelijke regels en voorschriften dient te voldoen. Immers  asbest kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Des te meer reden om asbestsanering aan een bedrijf over te laten dat gecertificeerd is volgens de normering SC530. Van Diemen is zo'n bedrijf die met goed opgeleide medewerkers de klus, groot of klein, voor u kunnen klaren. Zelfs het voorwerk, zoals het aanvragen van een vergunning en het laten uitvoeren van een inventarisatie kunnen wij voor u verzorgen. Tevens zorgen wij ervoor dat alle benodigde instanties voor uitvoering zijn ingelicht, voeren we het vrijgekomen asbestmateriaal voor u af en ontvangt u na de sanering een rapport waarin staat dat de sanering goed is uitgevoerd.
Na de asbestverwijdering kunnen indien nodig de ‘gewone' sloopwerkzaamheden van start gaan.
 
Meer informatie:
Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over asbestverwijdering of een asbestinventarisatie, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor op telefoonnummer 071-5323082 of stuur een email naar info@vandiemensloop.nl.