Klik hier om een container te bestellen'Klik hier om een container te bestellen'
BODEMSANERING
 
• Uitgraven van bouwputten     
• Verzorgen aanvraag vergunning    
• Meldingen aan officiële instanties    
• Afvoeren vervuilde grond naar erkende verwerker  
• Verhuur DLP- ers
• Calamiteiten-service
Bekijk hier onze certificaten:
ISO 9001
VCA*
BRL 7000
 
 
In enkele gevallen blijkt uit een bodemonderzoek een noodzaak tot sanering, alvorens een bouwontwikkeling of transactie kan plaatsvinden. In deze gevallen kan Van Diemen het bodemprobleem voor u oplossen. Samen met een miliekundig adviesbureau regelen we alles voor u. Tenslotte is het verwijderen van de vervuilde grond (bodemsanering) een specialistische taak die een goede voorbereiding vergt. Immers niet overal zit dezelfde verontreiniging en/of in dezelfde hoeveelheden. Bodemsanering dient aan vele wettelijke regels en voorschriften te voldoen, er dienen meldingen gedaan te worden en afzetplaatsen voor de vervuilde grond geregeld worden en eindbemonstering uitgevoerd worden. Van Diemen neemt deze totale zorg uit uw handen. Voor het uitvoeren van dit werk zijn we in het bezit van een procescertificaat BRL 7000 voor het uitvoeren van bodemsaneringen.
 
Meer informatie:
Wanneer u meer informatie wenst te ontvangen over bodemsanering of afvoeren van vervuilde grond, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor op telefoonnummer 071-5323082 of stuur een email naar info@vandiemensloop.nl.