Klik hier om een container te bestellen'Klik hier om een container te bestellen'
AFVALBEHANDELING
 
Mede door onze verhuizing naar de Admiraal Banckertweg in 2007 heeft van Diemen een nieuwe activiteit kunnen toevoegen.

Omdat niet iedere locatie geschikt is om ter plaatse het afval te sorteren, komen er nog regelmatig containers binnen met zogenoemd bouw- en sloopafval. Wij sorteren zelf het binnenkomend afval in zoveel mogelijke fracties om zo milieu-bewust het afval te scheiden. Ons streven is hierbij om zo weinig mogelijk restafval over te houden.

Te denken aan:
 
• Puin
• Hout A
• Hout B
• Karton/papier
• Dakafval
• Metalen
• Groenafval
• Restafval

Van Diemen werkt hier al jaren aan door onder meer lid te zijn van de ECO-groep. Hieronder valt het Regionaal Sorteercentrum West.