Klik hier om een container te bestellen'Klik hier om een container te bestellen'
Momenteel zijn wij nog op zoek naar een meewerkende DTA (Deskundig Toezichthouder Asbest)
 
Functie:
De DTA geeft leiding aan en begeleidt het uitvoerend personeel dat betrokken is bij de saneringswerkzaamheden. Hij/zij houdt tijdens de asbestsanering toezicht op de naleving van de wettelijke-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften en beheert het werkplan conform de SC530. Daarnaast zal je in de meeste gevallen ook zelf saneren.
 
Verantwoordelijkheden:
- de contacten met de opdrachtgever en derden op de werkplek;
- de veiligheid van zichzelf, zijn/haar medewerkers en derden tijdens de asbestsanering; 
- de directe uitvoering van de werkzaamheden op basis van de wettelijke-, kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften gedurende het hele asbestsaneringsproject;
- het werken met in goede staat verkerende materiaal en goedgekeurd materieel;
- het geven van leiding en instructie aan het uitvoerend personeel;
- het beheren en invullen van het werkplan/logboek.
 
Eisen:
- DTA-A certificaat
- VCA-VOL
- B rijbewijs
- minimaal 2 jaar ervaring in het asbestverwijderingsproces
 
Wij bieden een goed salaris conform de bouw CAO.
 
Voor meer informatie of het sturen van uw cv mail naar edwin@vandiemensloop.nl