De projectleider assisteert de directie bij de uitvoering van haar taken. Hij regelt alle zaken die direct met de uitvoering van de werkzaamheden  te maken hebben conform de kwaliteitseisen ISO 9001, VCA, SVMS-007, BRL7000 en procescertificaat asbestverwijderen.

De medewerker asbestsanering verricht de aan hem opgedragen werkzaamheden bij asbestsaneringsprojecten conform de kwaliteitseisen SC530, alsmede conform wet- en regelgeving.

De DTA geeft leiding aan en begeleidt het uitvoerend personeel dat betrokken is bij de saneringswerkzaamheden. Hij/zij houdt tijdens de asbestsanering toezicht op de naleving van de wettelijke-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften en beheert het werkplan conform de SC530. Daarnaast zal je in de meeste gevallen ook zelf saneren.

De boorder/zager draagt zorg voor de totale gang van zaken binnen het boor- en zaaggebeuren. Hij verricht de door de directeur of bedrijfsleider opgedragen werkzaamheden zelfstandig.

De medewerker sloopwerken verricht de aan hem opgedragen werkzaamheden bij sloopwerkzaamheden conform de kwaliteitseisen van de SVMS-007 (sloopnormering), ISO 9000 en VCA*.