De medewerker asbestsanering verricht de aan hem opgedragen werkzaamheden bij asbestsaneringsprojecten conform de kwaliteitseisen SC530, alsmede conform wet- en regelgeving.

De DTA geeft leiding aan en begeleidt het uitvoerend personeel dat betrokken is bij de saneringswerkzaamheden. Hij/zij houdt tijdens de asbestsanering toezicht op de naleving van de wettelijke-, veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften en beheert het werkplan conform de SC530. Daarnaast zal je in de meeste gevallen ook zelf saneren.

De boorder/zager draagt zorg voor de totale gang van zaken binnen het boor- en zaaggebeuren. Hij verricht de door de directeur of bedrijfsleider opgedragen werkzaamheden zelfstandig.

De medewerker sloopwerken verricht de aan hem opgedragen werkzaamheden bij sloopwerkzaamheden conform de kwaliteitseisen van de SVMS-007 (sloopnormering), ISO 9000 en VCA*.